Επισκευή κτιρίου εργατικού κέντρου Χαλκίδας

Περιγραφή έργου

Το έργο υλοποιήθηκε το διάστημα 2003-2004. Αποτελεί δείγμα εργασιών ενίσχυσης σκυροδέματος. Στο κτίριο, επιπλέον της ενίσχυσης του σκυροδέματος που κατέστη αναγκαία μετά τον σεισμό του 1999, έγινε και καθολική ανακαίνιση όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Λεπτομέρειες έργου

  • Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
  • Έτος υλοποίησης: 2003-2004