Η Εταιρεία μας

H εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε τον Μάιο του 1997 και μέχρι σήμερα λειτουργεί απρόσκοπτα υπό την ίδια διοίκηση.

Η έδρα της εταιρείας είναι σε ιδιόκτητα γραφεία στη Ν. Κηφισιά.

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας αποτελούν:

- η μελέτη-κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων
- η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση, η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και παρακολούθησης των έργων της και είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ 1801 : 2008, ISO 14001 : 2015, ISO 39001 : 2012, ISO 9001 : 2015.

Μέσα σε 19 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, έχει εκτελέσει πληθώρα έργων και έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον κατασκευαστικό χώρο ως μία σταθερά αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία.

Όραμα της εταιρείας ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων μέσω σύγχρονων και τυποποιημένων διαδικασιών.

ΕΛΟΤ 1801 : 2008 ISO 14001 : 2015
ISO 39001 : 2012 ISO 9001 : 2015