Τομείς Δραστηριότητας

Η ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε κατασκευή, από το στάδιο της μελέτης έως και την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου και τεχνικού συμβούλου.

Κατασκευές

Η ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ αναλαμβάνει Ιδιωτικά και Δημόσια έργα. Με την πολυετή μας εμπειρία έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, σε ταχύτατο χρόνο και με χαμηλό κόστος, προσαρμοσμένο στα ποιοτικά standards της κάθε κατασκευής.

Συνοδοιπόροι μας σε αυτήν την κατεύθυνση είναι επώνυμες ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες.

Παράλληλα, το έμπειρο προσωπικό μας, με τη διαρκή επιμόρφωση και την χρήση επίσημων και τυποποιημένων διαδικασιών, διασφαλίζει την ποιότητα κάθε κατασκευής κατά την υλοποίηση.

Design & engineering

Η ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή έργων, αναλαμβάνει να σχεδιάσει κάθε είδους έργο, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, ποιοτικά υλικά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ ) και βιοκλιματικά στοιχεία.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ο συνδυασμός της μελέτης άμεσα με την κατασκευή, διότι το έργο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από την ίδια ομάδα, με αποτέλεσμα :

  • πιστή εφαρμογή της μελέτης
  • απόλυτη ποιότητα με προκαθορισμένο κόστος
  • συγκεκριμένος χρόνος υλοποίησης

Yπηρεσίες υποστήριξης έργων

Η ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ εξελισσόμενη και θέλοντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, παρέχει υπηρεσίες όπως:

Project management

Σε κάθε στάδιο του έργου, παρέχουμε την υποστήριξη και τις διαδικασίες για τον πλήρη έλεγχο αυτού και ανά πάσα στιγμή την προβολή ξεκάθαρης και τεκμηριωμένης εικόνας και κατάστασης του έργου.

  • ποιοτική παρακολούθηση
  • χρονική παρακολούθηση
  • οικονομική παρακολούθηση

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

  • βοήθεια και συνεργασία στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
  • καθορισμό και έλεγχο ποιοτικών προδιαγραφών